Vanilla

Main name: Vanilla planifolia
Jiné názvy tohoto homeopatického léčiva: Vanilla aromatica, Vanilla fragrans

skupina látek Pflanze, Orchidee
rodina Orchidaceae
Lactose/Gluten Homeopathic globuli and dilutions from Remedia Homeopathy and Salvator Pharmacy are lactose-free and gluten-free
Read more

dostupné potence - Vanilla

Nejprve vyberte prosim Potenz
Přidat do košíku

Potency range D

- Globule 

Potency range D

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range C

- Globule 

Potency range C

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range C from C3 Trit.

- Globule 

Organon 6

Potency range LM

- Globule 

Potency range LM

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range Q

- Globule 

Potency range Q

- Roztok (kapalina) 

Organon 6

Potency range Fluxion potency

- Globule 

identifikační data

method4a, C3 
Remedia-Nr. 989 

všechny dostupné potence

U Remedia Homeopatie můžete koupit Vanilla v těchto potencích:
Globule Roztok
(kapalina)

D:

> Vanilla D4 Globule
> Vanilla D5 Globule
> Vanilla D6 Globule Roztok
> Vanilla D7 Globule Roztok
> Vanilla D9 Globule Roztok
> Vanilla D10 Globule Roztok
> Vanilla D12 Globule Roztok
> Vanilla D15 Globule Roztok
> Vanilla D30 Globule Roztok
> Vanilla D60 Globule Roztok
> Vanilla D100 Globule Roztok
> Vanilla D200 Globule Roztok

C:

> Vanilla C6 Globule
> Vanilla C7 Globule Roztok
> Vanilla C9 Globule Roztok
> Vanilla C10 Globule Roztok
> Vanilla C12 Globule Roztok
> Vanilla C15 Globule Roztok
> Vanilla C30 Globule Roztok
> Vanilla C60 Globule Roztok
> Vanilla C100 Globule Roztok
> Vanilla C200 Globule Roztok
> Vanilla 1MK Globule
> Vanilla 10MK Globule
> Vanilla 50MK Globule

C from C3 Trit.:

> Vanilla C12 Globule
> Vanilla C15 Globule
> Vanilla C30 Globule
> Vanilla C60 Globule
> Vanilla C100 Globule
> Vanilla C200 Globule

LM:

> Vanilla LM1 Globule Roztok
> Vanilla LM2 Globule Roztok
> Vanilla LM3 Globule Roztok
> Vanilla LM4 Globule Roztok
> Vanilla LM5 Globule Roztok
> Vanilla LM6 Globule Roztok
> Vanilla LM7 Globule Roztok
> Vanilla LM8 Globule Roztok
> Vanilla LM9 Globule Roztok
> Vanilla LM10 Globule Roztok
> Vanilla LM11 Globule Roztok
> Vanilla LM12 Globule Roztok
> Vanilla LM13 Globule Roztok
> Vanilla LM14 Globule Roztok
> Vanilla LM15 Globule Roztok
> Vanilla LM16 Globule Roztok
> Vanilla LM17 Globule Roztok
> Vanilla LM18 Globule Roztok
> Vanilla LM19 Globule Roztok
> Vanilla LM20 Globule Roztok
> Vanilla LM21 Globule Roztok
> Vanilla LM22 Globule Roztok
> Vanilla LM23 Globule Roztok
> Vanilla LM24 Globule Roztok
> Vanilla LM25 Globule Roztok
> Vanilla LM26 Globule Roztok
> Vanilla LM27 Globule Roztok
> Vanilla LM28 Globule Roztok
> Vanilla LM29 Globule Roztok
> Vanilla LM30 Globule Roztok
> Vanilla LM31 Roztok
> Vanilla LM32 Roztok
> Vanilla LM33 Roztok
> Vanilla LM34 Roztok
> Vanilla LM35 Roztok
> Vanilla LM36 Roztok

Q:

> Vanilla Q1 Globule Roztok
> Vanilla Q2 Globule Roztok
> Vanilla Q3 Globule Roztok
> Vanilla Q4 Globule Roztok
> Vanilla Q5 Globule Roztok
> Vanilla Q6 Globule Roztok
> Vanilla Q7 Globule Roztok
> Vanilla Q8 Globule Roztok
> Vanilla Q9 Globule Roztok
> Vanilla Q10 Globule Roztok
> Vanilla Q11 Globule Roztok
> Vanilla Q12 Globule Roztok
> Vanilla Q13 Globule Roztok
> Vanilla Q14 Globule Roztok
> Vanilla Q15 Globule Roztok
> Vanilla Q16 Globule Roztok
> Vanilla Q17 Globule Roztok
> Vanilla Q18 Globule Roztok
> Vanilla Q19 Globule Roztok
> Vanilla Q20 Globule Roztok
> Vanilla Q21 Globule Roztok
> Vanilla Q22 Globule Roztok
> Vanilla Q23 Globule Roztok
> Vanilla Q24 Globule Roztok
> Vanilla Q25 Globule Roztok
> Vanilla Q26 Globule Roztok
> Vanilla Q27 Globule Roztok
> Vanilla Q28 Globule Roztok
> Vanilla Q29 Globule Roztok
> Vanilla Q30 Globule Roztok

Fluxion potency:

> Vanilla FC1M Globule
> Vanilla FC5M Globule
> Vanilla FC10M Globule

REMEDIA Homeopathy

Výroba účinných homeopatických léků za použití původních postupů.
Nejvyšší kvalita dík vlastní laboratoři s 250-ti letou zkušeností.