Vanilla aromatica

Main name: Vanilla planifolia
Jiné názvy tohoto homeopatického léčiva: Vanilla fragrans, Vanilla

skupina látek Pflanze, Orchidee
rodina Orchidaceae
Lactose/Gluten Homeopathic globuli and dilutions from Remedia Homeopathy and Salvator Pharmacy are lactose-free and gluten-free
Read more

dostupné potence - Vanilla aromatica

Nejprve vyberte prosim Potenz
Přidat do košíku

Potency range D

- Globule 

Potency range D

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range C

- Globule 

Potency range C

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range C from C3 Trit.

- Globule 

Organon 6

Potency range LM

- Globule 

Potency range LM

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range Q

- Globule 

Potency range Q

- Roztok (kapalina) 

Organon 6

Potency range Fluxion potency

- Globule 

identifikační data

method4a, C3 
Remedia-Nr. 989 

všechny dostupné potence

U Remedia Homeopatie můžete koupit Vanilla aromatica v těchto potencích:
Globule Roztok
(kapalina)

D:

> Vanilla aromatica D4 Globule
> Vanilla aromatica D5 Globule
> Vanilla aromatica D6 Globule Roztok
> Vanilla aromatica D7 Globule Roztok
> Vanilla aromatica D9 Globule Roztok
> Vanilla aromatica D10 Globule Roztok
> Vanilla aromatica D12 Globule Roztok
> Vanilla aromatica D15 Globule Roztok
> Vanilla aromatica D30 Globule Roztok
> Vanilla aromatica D60 Globule Roztok
> Vanilla aromatica D100 Globule Roztok
> Vanilla aromatica D200 Globule Roztok

C:

> Vanilla aromatica C6 Globule
> Vanilla aromatica C7 Globule Roztok
> Vanilla aromatica C9 Globule Roztok
> Vanilla aromatica C10 Globule Roztok
> Vanilla aromatica C12 Globule Roztok
> Vanilla aromatica C15 Globule Roztok
> Vanilla aromatica C30 Globule Roztok
> Vanilla aromatica C60 Globule Roztok
> Vanilla aromatica C100 Globule Roztok
> Vanilla aromatica C200 Globule Roztok
> Vanilla aromatica 1MK Globule
> Vanilla aromatica 10MK Globule
> Vanilla aromatica 50MK Globule

C from C3 Trit.:

> Vanilla aromatica C12 Globule
> Vanilla aromatica C15 Globule
> Vanilla aromatica C30 Globule
> Vanilla aromatica C60 Globule
> Vanilla aromatica C100 Globule
> Vanilla aromatica C200 Globule

LM:

> Vanilla aromatica LM1 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM2 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM3 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM4 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM5 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM6 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM7 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM8 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM9 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM10 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM11 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM12 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM13 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM14 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM15 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM16 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM17 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM18 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM19 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM20 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM21 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM22 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM23 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM24 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM25 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM26 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM27 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM28 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM29 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM30 Globule Roztok
> Vanilla aromatica LM31 Roztok
> Vanilla aromatica LM32 Roztok
> Vanilla aromatica LM33 Roztok
> Vanilla aromatica LM34 Roztok
> Vanilla aromatica LM35 Roztok
> Vanilla aromatica LM36 Roztok

Q:

> Vanilla aromatica Q1 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q2 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q3 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q4 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q5 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q6 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q7 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q8 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q9 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q10 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q11 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q12 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q13 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q14 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q15 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q16 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q17 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q18 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q19 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q20 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q21 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q22 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q23 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q24 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q25 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q26 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q27 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q28 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q29 Globule Roztok
> Vanilla aromatica Q30 Globule Roztok

Fluxion potency:

> Vanilla aromatica FC1M Globule
> Vanilla aromatica FC5M Globule
> Vanilla aromatica FC10M Globule

REMEDIA Homeopathy

Výroba účinných homeopatických léků za použití původních postupů.
Nejvyšší kvalita dík vlastní laboratoři s 250-ti letou zkušeností.