Sang-n

Main name: Sanguinarinum nitricum
Jiné názvy tohoto homeopatického léčiva: Sanguinarium nitricum crudum

skupina látek Substanz, Alkaloid
rodina Papaveraceae
Lactose/Gluten Homeopathic globuli and dilutions from Remedia Homeopathy and Salvator Pharmacy are lactose-free and gluten-free
Read more

dostupné potence - Sang-n

Nejprve vyberte prosim Potenz
Přidat do košíku

Potency range D

- Globule 

Potency range D

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range C

- Globule 

Potency range C

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range C from C3 Trit.

- Globule 

více...
Organon 6

Potency range LM

- Globule 

Potency range LM

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range Q

- Globule 

více...

Potency range Q

- Roztok (kapalina) 

více...
Organon 6

Potency range Fluxion potency

- Globule 

identifikační data

method5a, C3 
Remedia-Nr. 774 

všechny dostupné potence

U Remedia Homeopatie můžete koupit Sang-n v těchto potencích:
Globule Roztok
(kapalina)

D:

> Sang-n D5 Globule
> Sang-n D6 Globule Roztok
> Sang-n D7 Globule Roztok
> Sang-n D9 Globule Roztok
> Sang-n D10 Globule Roztok
> Sang-n D12 Globule Roztok
> Sang-n D15 Globule Roztok
> Sang-n D30 Globule Roztok

C:

> Sang-n C4 Globule
> Sang-n C5 Globule Roztok
> Sang-n C6 Globule Roztok
> Sang-n C7 Globule Roztok
> Sang-n C9 Globule Roztok
> Sang-n C10 Globule Roztok
> Sang-n C12 Globule Roztok
> Sang-n C15 Globule Roztok
> Sang-n C30 Globule Roztok
> Sang-n C60 Globule Roztok
> Sang-n C100 Globule Roztok
> Sang-n C200 Globule Roztok
> Sang-n 1MK Globule
> Sang-n 10MK Globule
> Sang-n 50MK Globule
> Sang-n 100MK Globule

C from C3 Trit.:

> Sang-n C12 Globule
> Sang-n C15 Globule
> Sang-n C30 Globule

LM:

> Sang-n LM1 Globule Roztok
> Sang-n LM2 Globule Roztok
> Sang-n LM3 Globule Roztok
> Sang-n LM4 Globule Roztok
> Sang-n LM5 Globule Roztok
> Sang-n LM6 Globule Roztok
> Sang-n LM7 Globule Roztok
> Sang-n LM8 Globule Roztok
> Sang-n LM9 Globule Roztok
> Sang-n LM10 Globule Roztok
> Sang-n LM11 Globule Roztok
> Sang-n LM12 Globule Roztok
> Sang-n LM13 Globule Roztok
> Sang-n LM14 Globule Roztok
> Sang-n LM15 Globule Roztok
> Sang-n LM16 Globule Roztok
> Sang-n LM17 Globule Roztok
> Sang-n LM18 Globule Roztok

Q:

> Sang-n Q1 Globule Roztok
> Sang-n Q2 Globule Roztok
> Sang-n Q3 Globule Roztok
> Sang-n Q4 Globule Roztok
> Sang-n Q5 Globule Roztok
> Sang-n Q6 Globule Roztok

Fluxion potency:

> Sang-n FC1M Globule
> Sang-n FC5M Globule
> Sang-n FC10M Globule

REMEDIA Homeopathy

Výroba účinných homeopatických léků za použití původních postupů.
Nejvyšší kvalita dík vlastní laboratoři s 250-ti letou zkušeností.