Magnesiumchromat

Main name: Magnesium chromicum

skupina látek Substanz
Lactose/Gluten Homeopathic globuli and dilutions from Remedia Homeopathy and Salvator Pharmacy are lactose-free and gluten-free
Read more

dostupné potence - Magnesiumchromat

Nejprve vyberte prosim Potenz
Přidat do košíku

Potency range C

- Globule 

více...
HAB 2018

Potency range C from C3 Trit.

- Globule 

Organon 6

Potency range LM

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range Q

- Roztok (kapalina) 

více...
Organon 6

identifikační data

methodC3 
Remedia-Nr. 4975 

všechny dostupné potence

U Remedia Homeopatie můžete koupit Magnesiumchromat v těchto potencích:
Globule Roztok
(kapalina)

C:

> Magnesiumchromat 1MK Globule

C from C3 Trit.:

> Magnesiumchromat C12 Globule
> Magnesiumchromat C15 Globule
> Magnesiumchromat C30 Globule
> Magnesiumchromat C60 Globule
> Magnesiumchromat C100 Globule
> Magnesiumchromat C200 Globule

LM:

> Magnesiumchromat LM1 Roztok
> Magnesiumchromat LM2 Roztok
> Magnesiumchromat LM3 Roztok
> Magnesiumchromat LM4 Roztok
> Magnesiumchromat LM5 Roztok
> Magnesiumchromat LM6 Roztok
> Magnesiumchromat LM7 Roztok
> Magnesiumchromat LM8 Roztok
> Magnesiumchromat LM9 Roztok
> Magnesiumchromat LM10 Roztok
> Magnesiumchromat LM11 Roztok
> Magnesiumchromat LM12 Roztok

Q:

> Magnesiumchromat Q1 Roztok
> Magnesiumchromat Q2 Roztok
> Magnesiumchromat Q3 Roztok

REMEDIA Homeopathy

Výroba účinných homeopatických léků za použití původních postupů.
Nejvyšší kvalita dík vlastní laboratoři s 250-ti letou zkušeností.