Kalium lacticumskupina látek Substanz
Lactose/Gluten Homeopathic globuli and dilutions from Remedia Homeopathy and Salvator Pharmacy are lactose-free and gluten-free
Read more

dostupné potence - Kalium lacticum

Nejprve vyberte prosim Potenz
Přidat do košíku

Potency range D

- Globule 

Potency range D

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range C

- Globule 

Potency range C

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range C from C3 Trit.

- Globule 

Organon 6

Potency range LM

- Globule 

Potency range LM

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range Q

- Globule 

Potency range Q

- Roztok (kapalina) 

Organon 6

Potency range Fluxion potency

- Globule 

identifikační data

method5a, C3 
Remedia-Nr. 526 

všechny dostupné potence

U Remedia Homeopatie můžete koupit Kalium lacticum v těchto potencích:
Globule Roztok
(kapalina)

D:

> Kalium lacticum D3 Globule Roztok
> Kalium lacticum D4 Globule Roztok
> Kalium lacticum D5 Globule Roztok
> Kalium lacticum D6 Globule Roztok
> Kalium lacticum D7 Globule Roztok
> Kalium lacticum D9 Globule Roztok
> Kalium lacticum D10 Globule Roztok
> Kalium lacticum D12 Globule Roztok
> Kalium lacticum D15 Globule Roztok
> Kalium lacticum D30 Globule Roztok

C:

> Kalium lacticum C2 Globule Roztok
> Kalium lacticum C3 Globule Roztok
> Kalium lacticum C4 Globule Roztok
> Kalium lacticum C5 Globule Roztok
> Kalium lacticum C6 Globule Roztok
> Kalium lacticum C7 Globule Roztok
> Kalium lacticum C9 Globule Roztok
> Kalium lacticum C10 Globule Roztok
> Kalium lacticum C12 Globule Roztok
> Kalium lacticum C15 Globule Roztok
> Kalium lacticum C30 Globule Roztok
> Kalium lacticum C60 Globule Roztok
> Kalium lacticum C100 Globule Roztok
> Kalium lacticum C200 Globule Roztok
> Kalium lacticum 1MK Globule

C from C3 Trit.:

> Kalium lacticum C12 Globule
> Kalium lacticum C15 Globule
> Kalium lacticum C30 Globule
> Kalium lacticum C60 Globule
> Kalium lacticum C100 Globule
> Kalium lacticum C200 Globule

LM:

> Kalium lacticum LM1 Globule Roztok
> Kalium lacticum LM2 Globule Roztok
> Kalium lacticum LM3 Globule Roztok
> Kalium lacticum LM4 Globule Roztok
> Kalium lacticum LM5 Globule Roztok
> Kalium lacticum LM6 Globule Roztok

Q:

> Kalium lacticum Q1 Globule Roztok
> Kalium lacticum Q2 Globule Roztok
> Kalium lacticum Q3 Globule Roztok
> Kalium lacticum Q4 Globule Roztok
> Kalium lacticum Q5 Globule Roztok
> Kalium lacticum Q6 Globule Roztok
> Kalium lacticum Q7 Globule Roztok

Fluxion potency:

> Kalium lacticum FC1M Globule
> Kalium lacticum FC5M Globule
> Kalium lacticum FC10M Globule

REMEDIA Homeopathy

Výroba účinných homeopatických léků za použití původních postupů.
Nejvyšší kvalita dík vlastní laboratoři s 250-ti letou zkušeností.