Jackal, Blackbackened

Main name: Canis mesomelas
Jiné názvy tohoto homeopatického léčiva: Schabraken-Schakal, Schabrakenschakal, Schakal, Schabraken-, Black-backed Jackal, Blackbackened Jackal

skupina látek Tier, Fell/Haare
rodina Canidae - Hunde
Lactose/Gluten Homeopathic globuli and dilutions from Remedia Homeopathy and Salvator Pharmacy are lactose-free and gluten-free
Read more

dostupné potence - Jackal, Blackbackened

Nejprve vyberte prosim Potenz
Přidat do košíku

Potency range C

- Globule 

více...
HAB 2018

Potency range C from C3 Trit.

- Globule 

Organon 6

Potency range LM

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range Q

- Roztok (kapalina) 

více...
Organon 6

Potency range Fluxion potency

- Globule 

identifikační data

methodC3 
Remedia-Nr. 4912 

všechny dostupné potence

U Remedia Homeopatie můžete koupit Jackal, Blackbackened v těchto potencích:
Globule Roztok
(kapalina)

C:

> Jackal, Blackbackened 1MK Globule
> Jackal, Blackbackened 10MK Globule

C from C3 Trit.:

> Jackal, Blackbackened C12 Globule
> Jackal, Blackbackened C15 Globule
> Jackal, Blackbackened C30 Globule
> Jackal, Blackbackened C60 Globule
> Jackal, Blackbackened C100 Globule
> Jackal, Blackbackened C200 Globule

LM:

> Jackal, Blackbackened LM1 Roztok
> Jackal, Blackbackened LM2 Roztok
> Jackal, Blackbackened LM3 Roztok
> Jackal, Blackbackened LM4 Roztok
> Jackal, Blackbackened LM5 Roztok
> Jackal, Blackbackened LM6 Roztok
> Jackal, Blackbackened LM7 Roztok
> Jackal, Blackbackened LM8 Roztok

Q:

> Jackal, Blackbackened Q1 Roztok

Fluxion potency:

> Jackal, Blackbackened FC1M Globule
> Jackal, Blackbackened FC5M Globule
> Jackal, Blackbackened FC10M Globule

REMEDIA Homeopathy

Výroba účinných homeopatických léků za použití původních postupů.
Nejvyšší kvalita dík vlastní laboratoři s 250-ti letou zkušeností.