Hausschweinmilch

Main name: Lac suinum
Jiné názvy tohoto homeopatického léčiva: House Pig´s Milk, Lac suilinum, Lac suus domesticus, Milk, Pig´s, Pigs milk, Pig´s Milk, Schweinemilch, Sus scrofa domestica

skupina látek Substanz, Milch
rodina Suidae - Echte Schweine
Lactose/Gluten Homeopathic globuli and dilutions from Remedia Homeopathy and Salvator Pharmacy are lactose-free and gluten-free
Read more

dostupné potence - Hausschweinmilch

Nejprve vyberte prosim Potenz
Přidat do košíku

Potency range D

- Globule 

Potency range D

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range C

- Globule 

Potency range C

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range C from C3 Trit.

- Globule 

Organon 6

Potency range LM

- Globule 

Potency range LM

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range Q

- Globule 

Potency range Q

- Roztok (kapalina) 

Organon 6

Potency range Fluxion potency

- Globule 

identifikační data

method5a, C3 
Remedia-Nr. 544 

všechny dostupné potence

U Remedia Homeopatie můžete koupit Hausschweinmilch v těchto potencích:
Globule Roztok
(kapalina)

D:

> Hausschweinmilch D4 Globule
> Hausschweinmilch D5 Globule
> Hausschweinmilch D6 Globule
> Hausschweinmilch D7 Globule Roztok
> Hausschweinmilch D9 Globule Roztok
> Hausschweinmilch D10 Globule Roztok
> Hausschweinmilch D12 Globule Roztok
> Hausschweinmilch D15 Globule Roztok
> Hausschweinmilch D30 Globule Roztok
> Hausschweinmilch D60 Globule Roztok
> Hausschweinmilch D100 Globule Roztok
> Hausschweinmilch D200 Globule Roztok

C:

> Hausschweinmilch C3 Globule
> Hausschweinmilch C4 Globule Roztok
> Hausschweinmilch C5 Globule Roztok
> Hausschweinmilch C6 Globule Roztok
> Hausschweinmilch C7 Globule Roztok
> Hausschweinmilch C9 Globule Roztok
> Hausschweinmilch C10 Globule Roztok
> Hausschweinmilch C12 Globule Roztok
> Hausschweinmilch C15 Globule Roztok
> Hausschweinmilch C30 Globule Roztok
> Hausschweinmilch C60 Globule Roztok
> Hausschweinmilch C100 Globule Roztok
> Hausschweinmilch C200 Globule Roztok
> Hausschweinmilch 1MK Globule
> Hausschweinmilch 10MK Globule
> Hausschweinmilch 50MK Globule
> Hausschweinmilch 100MK Globule

C from C3 Trit.:

> Hausschweinmilch C12 Globule
> Hausschweinmilch C15 Globule
> Hausschweinmilch C30 Globule
> Hausschweinmilch C60 Globule
> Hausschweinmilch C100 Globule
> Hausschweinmilch C200 Globule

LM:

> Hausschweinmilch LM1 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM2 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM3 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM4 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM5 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM6 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM7 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM8 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM9 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM10 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM11 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM12 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM13 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM14 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM15 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM16 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM17 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM18 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM19 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM20 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM21 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM22 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM23 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM24 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM25 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM26 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM27 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM28 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM29 Globule Roztok
> Hausschweinmilch LM30 Globule Roztok

Q:

> Hausschweinmilch Q1 Globule Roztok
> Hausschweinmilch Q2 Globule Roztok
> Hausschweinmilch Q3 Globule Roztok
> Hausschweinmilch Q4 Globule Roztok
> Hausschweinmilch Q5 Globule Roztok
> Hausschweinmilch Q6 Globule Roztok
> Hausschweinmilch Q7 Globule Roztok
> Hausschweinmilch Q8 Globule Roztok
> Hausschweinmilch Q9 Globule Roztok
> Hausschweinmilch Q10 Globule Roztok
> Hausschweinmilch Q11 Globule Roztok
> Hausschweinmilch Q12 Globule Roztok

Fluxion potency:

> Hausschweinmilch FC1M Globule
> Hausschweinmilch FC5M Globule
> Hausschweinmilch FC10M Globule

REMEDIA Homeopathy

Výroba účinných homeopatických léků za použití původních postupů.
Nejvyšší kvalita dík vlastní laboratoři s 250-ti letou zkušeností.