Harmalkraut

Main name: Peganum harmala
Jiné názvy tohoto homeopatického léčiva: Harmelraute, Steppenraute

skupina látek Pflanze
rodina Zygophyllaceae
Lactose/Gluten Homeopathic globuli and dilutions from Remedia Homeopathy and Salvator Pharmacy are lactose-free and gluten-free
Read more

dostupné potence - Harmalkraut

Nejprve vyberte prosim Potenz
Přidat do košíku

Potency range D

- Globule 

Potency range D

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range C

- Globule 

Potency range C

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range C from C3 Trit.

- Globule 

Organon 6

Potency range LM

- Globule 

Potency range LM

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range Q

- Globule 

více...

Potency range Q

- Roztok (kapalina) 

více...
Organon 6

Potency range Fluxion potency

- Globule 

identifikační data

method4a, C3 
Remedia-Nr. 3148 

všechny dostupné potence

U Remedia Homeopatie můžete koupit Harmalkraut v těchto potencích:
Globule Roztok
(kapalina)

D:

> Harmalkraut D3 Globule
> Harmalkraut D4 Globule
> Harmalkraut D5 Globule Roztok
> Harmalkraut D6 Globule Roztok
> Harmalkraut D7 Globule Roztok
> Harmalkraut D9 Globule Roztok
> Harmalkraut D10 Globule Roztok
> Harmalkraut D12 Globule Roztok
> Harmalkraut D15 Globule Roztok
> Harmalkraut D30 Globule Roztok

C:

> Harmalkraut C2 Globule
> Harmalkraut C3 Globule Roztok
> Harmalkraut C4 Globule Roztok
> Harmalkraut C5 Globule Roztok
> Harmalkraut C6 Globule Roztok
> Harmalkraut C7 Globule Roztok
> Harmalkraut C9 Globule Roztok
> Harmalkraut C10 Globule Roztok
> Harmalkraut C12 Globule Roztok
> Harmalkraut C15 Globule Roztok
> Harmalkraut C30 Globule Roztok
> Harmalkraut C60 Globule Roztok
> Harmalkraut C100 Globule Roztok
> Harmalkraut C200 Globule Roztok
> Harmalkraut 1MK Globule
> Harmalkraut 10MK Globule

C from C3 Trit.:

> Harmalkraut C12 Globule
> Harmalkraut C15 Globule
> Harmalkraut C30 Globule
> Harmalkraut C60 Globule
> Harmalkraut C100 Globule
> Harmalkraut C200 Globule

LM:

> Harmalkraut LM1 Globule Roztok
> Harmalkraut LM2 Globule Roztok
> Harmalkraut LM3 Globule Roztok
> Harmalkraut LM4 Globule Roztok
> Harmalkraut LM5 Globule Roztok
> Harmalkraut LM6 Globule Roztok
> Harmalkraut LM7 Globule Roztok
> Harmalkraut LM8 Globule Roztok
> Harmalkraut LM9 Globule Roztok
> Harmalkraut LM10 Globule Roztok
> Harmalkraut LM11 Globule Roztok
> Harmalkraut LM12 Globule Roztok
> Harmalkraut LM13 Globule Roztok
> Harmalkraut LM14 Globule Roztok
> Harmalkraut LM15 Globule Roztok
> Harmalkraut LM16 Globule Roztok
> Harmalkraut LM17 Globule Roztok
> Harmalkraut LM18 Globule Roztok
> Harmalkraut LM19 Globule Roztok
> Harmalkraut LM20 Globule Roztok
> Harmalkraut LM21 Globule Roztok
> Harmalkraut LM22 Globule Roztok
> Harmalkraut LM23 Globule Roztok
> Harmalkraut LM24 Globule Roztok
> Harmalkraut LM25 Globule Roztok
> Harmalkraut LM26 Globule Roztok
> Harmalkraut LM27 Globule Roztok
> Harmalkraut LM28 Globule Roztok
> Harmalkraut LM29 Globule Roztok
> Harmalkraut LM30 Globule Roztok
> Harmalkraut LM31 Roztok
> Harmalkraut LM32 Roztok
> Harmalkraut LM33 Roztok
> Harmalkraut LM34 Roztok
> Harmalkraut LM35 Roztok
> Harmalkraut LM36 Roztok
> Harmalkraut LM37 Roztok
> Harmalkraut LM38 Roztok
> Harmalkraut LM39 Roztok
> Harmalkraut LM40 Roztok
> Harmalkraut LM41 Roztok
> Harmalkraut LM42 Roztok
> Harmalkraut LM43 Roztok
> Harmalkraut LM44 Roztok
> Harmalkraut LM45 Roztok
> Harmalkraut LM46 Roztok
> Harmalkraut LM47 Roztok
> Harmalkraut LM48 Roztok
> Harmalkraut LM49 Roztok
> Harmalkraut LM50 Roztok

Q:

> Harmalkraut Q1 Globule Roztok
> Harmalkraut Q2 Globule Roztok
> Harmalkraut Q3 Globule Roztok
> Harmalkraut Q4 Globule Roztok
> Harmalkraut Q5 Globule Roztok

Fluxion potency:

> Harmalkraut FC1M Globule
> Harmalkraut FC5M Globule
> Harmalkraut FC10M Globule

REMEDIA Homeopathy

Výroba účinných homeopatických léků za použití původních postupů.
Nejvyšší kvalita dík vlastní laboratoři s 250-ti letou zkušeností.