Calciumchromat

Main name: Calcium chromicum

skupina látek Substanz
Lactose/Gluten Homeopathic globuli and dilutions from Remedia Homeopathy and Salvator Pharmacy are lactose-free and gluten-free
Read more

dostupné potence - Calciumchromat

Nejprve vyberte prosim Potenz
Přidat do košíku

Potency range C

- Globule 

více...
HAB 2018

Potency range C from C3 Trit.

- Globule 

Organon 6

Potency range LM

- Globule 

Potency range LM

- Roztok (kapalina) 

HAB 2018

Potency range Q

- Globule 

Potency range Q

- Roztok (kapalina) 

Organon 6

identifikační data

method5a, C3 
Remedia-Nr. 4473 

všechny dostupné potence

U Remedia Homeopatie můžete koupit Calciumchromat v těchto potencích:
Globule Roztok
(kapalina)

C:

> Calciumchromat 1MK Globule

C from C3 Trit.:

> Calciumchromat C12 Globule
> Calciumchromat C15 Globule
> Calciumchromat C30 Globule
> Calciumchromat C60 Globule
> Calciumchromat C100 Globule
> Calciumchromat C200 Globule

LM:

> Calciumchromat LM1 Globule Roztok
> Calciumchromat LM2 Globule Roztok
> Calciumchromat LM3 Globule Roztok
> Calciumchromat LM4 Globule Roztok
> Calciumchromat LM5 Globule Roztok
> Calciumchromat LM6 Globule Roztok
> Calciumchromat LM7 Globule Roztok
> Calciumchromat LM8 Globule Roztok
> Calciumchromat LM9 Globule Roztok
> Calciumchromat LM10 Globule Roztok
> Calciumchromat LM11 Globule Roztok
> Calciumchromat LM12 Globule Roztok
> Calciumchromat LM13 Globule Roztok
> Calciumchromat LM14 Globule Roztok
> Calciumchromat LM15 Globule Roztok
> Calciumchromat LM16 Globule Roztok
> Calciumchromat LM17 Globule Roztok
> Calciumchromat LM18 Globule Roztok
> Calciumchromat LM19 Globule Roztok
> Calciumchromat LM20 Globule Roztok
> Calciumchromat LM21 Globule Roztok
> Calciumchromat LM22 Globule Roztok
> Calciumchromat LM23 Globule Roztok
> Calciumchromat LM24 Globule Roztok
> Calciumchromat LM25 Globule Roztok
> Calciumchromat LM26 Globule Roztok
> Calciumchromat LM27 Globule Roztok
> Calciumchromat LM28 Globule Roztok
> Calciumchromat LM29 Globule Roztok
> Calciumchromat LM30 Globule Roztok

Q:

> Calciumchromat Q1 Globule Roztok
> Calciumchromat Q2 Globule Roztok
> Calciumchromat Q3 Globule Roztok
> Calciumchromat Q4 Globule Roztok
> Calciumchromat Q5 Globule Roztok
> Calciumchromat Q6 Globule Roztok
> Calciumchromat Q7 Globule Roztok
> Calciumchromat Q8 Globule Roztok
> Calciumchromat Q9 Globule Roztok
> Calciumchromat Q10 Globule Roztok

REMEDIA Homeopathy

Výroba účinných homeopatických léků za použití původních postupů.
Nejvyšší kvalita dík vlastní laboratoři s 250-ti letou zkušeností.