Cadmium causticum

Main name: Cadmium hydroxydatum
Jiné názvy tohoto homeopatického léčiva: Cadmiumoxid, Cadm-cau.

Informace

skupina látek Substanz
Lactose/Gluten Homeopathic globuli and dilutions from Remedia Homeopathy and Salvator Pharmacy are lactose-free and gluten-free
Read more

This remedy cannot be shipped to USA due to legal reasons.

dostupné potence - Cadmium causticum

 
C Globule 
více...
HAB 2018
C from C3 Trit. Globule 
více...
Organon 6
LM Globule 
více...
Roztok (kapalina) 
více...
HAB 2018
Q Globule 
více...
Roztok (kapalina) 
více...
Organon 6

identifikační data

methodC3 
Remedia-Nr. 5522 

všechny dostupné potence

U Remedia Homeopatie můžete koupit Cadmium causticum v těchto potencích:
Globule Roztok
(kapalina)

C:

> Cadmium causticum 1MK Globule
> Cadmium causticum 10MK Globule

C from C3 Trit.:

> Cadmium causticum C12 Globule
> Cadmium causticum C15 Globule
> Cadmium causticum C30 Globule
> Cadmium causticum C60 Globule
> Cadmium causticum C100 Globule
> Cadmium causticum C200 Globule

LM:

> Cadmium causticum LM1 Globule Roztok

Q:

> Cadmium causticum Q1 Globule Roztok

REMEDIA Homeopathy

Výroba účinných homeopatických léků za použití původních postupů.
Nejvyšší kvalita dík vlastní laboratoři s 250-ti letou zkušeností.